Availability Calendar
Stay Lan Vien, Feel Like Home

Room & Suite

View:  phố, cửa sổ hướng về phía sau tòa nhà.

Kích thước phòng: 25m2

Loại gường: gường đơn (Queen 1.6m x 2m)

Tổng số phòng: 15

View: phố, cửa sổ lớn hướng về phía trước tòa nhà, phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, một số phòng có ban công rộng

Kích thước phòng: 35m2 (một số phòng có ban công)

Loại gường: giường đơn (Queen 1.6m x 2m) 

Tổng số phòng: 34

View: phố, cửa sổ lớn hướng về phía trước tòa nhà, phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, một số phòng có ban công rộng

Kích thước phòng: 35m2 (một số phòng có ban công)

Loại gường: giường đôi (2 gường nhỏ)

Tổng số phòng: 34

View: phố, cửa sổ lớn, một số phòng có ban công rộng

Kích thước phòng: 50m2 (một số phòng có ban công)

Loại gường: giường đơn (King size 1.8m x 2m)

Tổng số phòng: 24

View: góc phố, cửa sổ lớn hướng về phố Lý Thường Kiệt và Hàng Bài.

Kích thước phòng: 60m2 

Loại gường: giường đơn (King size 1.8m x 2m) 

Tổng số phòng: 04